Điều khoản sử dụng khi xem video trên Quatvn

Điều khoản sử dụng khi xem video trên Quatvn

Điều khoản sử dụng Quatvn

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập trang web của chúng tôi ( Quatvn.ltd), bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được chứa trong đây và tất cả các sửa đổi và điều chỉnh sau này.

Những điều khoản và điều kiện này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào và bạn đồng ý phải tuân theo tất cả các sửa đổi, thay đổi và điều chỉnh. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng khi xem video trên Quatvn
Điều khoản sử dụng khi xem video trên Quatvn

Trang web của chúng tôi cho phép người dùng đăng tải, chia sẻ và xem nội dung đa dạng, bao gồm cả nội dung dành cho người lớn, bao gồm hình ảnh và video có tính chất tình dục.

Trang web cũng có thể chứa một số liên kết đến trang web của bên thứ ba mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật, thực hành của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Chúng tôi không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của các trang web bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

Những điều cần lưu ý trước khi ghé thăm chúng tôi

  1. Bạn khẳng định rằng bạn đã đủ mười tám (18) tuổi hoặc hơn hoặc độ tuổi trưởng thành theo quy định của lãnh thổ bạn cư trú và truy cập trang web, nếu độ tuổi trưởng thành lớn hơn mười tám (18) tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc dưới độ tuổi trưởng thành của lãnh thổ bạn cư trú và truy cập trang web, bạn sẽ không được phép sử dụng trang web.
  2. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng bất kỳ nội dung nào vi phạm pháp luật, làm hại, đe dọa, lạm dụng, vu khống, khiêu dâm, bôi nhọ, căm ghét hoặc phân biệt chủng tộc.
  3. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, tải lên hoặc xuất bản bất kỳ tài liệu nào chứa virus hoặc mã thiết kế để phá hủy, ngắt kết nối, giới hạn chức năng hoặc theo dõi bất kỳ máy tính nào.
  4. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, tải lên hoặc xuất bản nội dung có ý định hay vô ý vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, bang, quốc gia hoặc quốc tế nào.
  5. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, tải lên hoặc xuất bản nội dung mô tả hoạt động bất hợp pháp hoặc hình ảnh về hành động tàn ác đối với động vật; bạn đồng ý không sử dụng trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào có thể đưa ra trách nhiệm hình sự hoặc dân sự cho chúng tôi.

Nội dung trên trang web của chúng tôi không thể được sử dụng, sao chép, tái sản xuất, phân phối, truyền, phát sóng, hiển thị, bán, cấp phép hoặc khai thác vào bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản.

Khi nộp video lên trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không nộp tài liệu bị bản quyền hoặc thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, cũng như không nộp tài liệu khiêu dâm, bất hợp pháp, trái với luật pháp, vu khống, lịch sự, bôi nhọ, đe dọa hoặc khuyến khích hành vi có thể bị xem xét là tội phạm.

400 x 300
Tắt Quảng Cáo