Chính sách bảo mật bạn cần đọc kỹ

Chính sách bảo mật dành cho người xem video tại Quatvn.ltd

Chúng tôi là ai

Văn bản đề xuất: Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://quatvn.art.

Chính sách bảo mật dành cho người xem video tại Quatvn.ltd
Chính sách bảo mật dành cho người xem video tại Quatvn.ltd

Bình luận Văn bản đề xuất:

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong mẫu bình luận, cũng như địa chỉ IP và chuỗi đặc trưng trình duyệt của khách truy cập để hỗ trợ phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem liệu bạn có sử dụng nó hay không. Chính sách quyền riêng tư của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận được phê duyệt, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị cho công chúng trong ngữ cảnh của bình luận.

Phương tiện Văn bản đề xuất:

Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookie Văn bản đề xuất:

Nếu bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa lưu tên, địa chỉ email và trang web trong cookie. Điều này giúp tiện lợi cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin khi bạn để lại một bình luận khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày, và cookie lựa chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, đăng nhập của bạn sẽ duy trì trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị loại bỏ.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản là chỉ số ID bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác Văn bản đề xuất:

Bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động hoàn toàn giống như nếu người truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bổ sung từ bên thứ ba và theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai Văn bản đề xuất:

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Bao lâu chúng tôi giữ lại dữ liệu của bạn Văn bản đề xuất:

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vĩnh viễn. Điều này giúp chúng tôi nhận diện và tự động chấp nhận bất kỳ bình luận theo dõi nào thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (trừ khi họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền lợi bạn có đối với dữ liệu của mình Văn bản đề xuất:

Nếu bạn có một tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp tin xuất khẩu chứa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ giữ lại vì mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi mà dữ liệu của bạn được gửi đến Văn bản đề xuất:

Bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

400 x 300
Tắt Quảng Cáo